2021-07-26

Stadsarkivets program hösten 2021

Datum: 15 september, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västmanlands museum, Karlsgatan 2
Kalender

Ute blåser rösträttsvind – Kvinnors kamp för rösträtt i Västerås och Västmanland
Om de kvinnor i Västerås och Västmanland som engagerade sig för rösträtten och medverkade till demokratins genombrott i Sverige 1918-21.
Föredrag med Johan Andersson, arkivarie.
Samarbete med länsmuseet inom utställningen ”Fira demokratin” från Sveriges riksdag.
Plats: Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Hörsalen.
Föredraget kommer att spelas in.

Obligatorisk föranmälan till:
anmalan.karlsgatan2@regionvastmanland.se