2019-12-22

Stadsarkivets program Våren 2020

Nordanby gård – Svindlande affärer, ståtliga hus och inspirerande arkiv.

Nordanby gård i Västerås har i tvåhundra år varit ett blickfång vid landsvägen mot Bergslagen. Egendomen har en lång och vindlande historia. Den handlar om stadens utveckling och utvidgande, om lyckade och misslyckande affärer, om lyx och bekvämlighet, men också om trångboddhet och tungt arbete.

Föredrag med Anders Franzén, byggnadsantikvarie, (A Franzén Byggnadsvård AB, Uppsala)
Fri entré! Ingen föranmälan.

Datum: 18 mars, 2020

Tid: Kl. 19.00

Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.