2021-03-18

Stadsarkivets program våren 2021

Datum: 20 maj, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén
Kalender

Västerås marknad – en folkfest med lång tradition
Marknader i staden har funnits i århundraden och under 1700- och 1800-talen var Västerås folkmarknad dåtidens Cityfestival som fick många festglada besökare från när och fjärran.
Hur länge har 
marknader funnits och varför har vi egentligen marknader?
Föredrag med Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.