2021-03-18

Stadsarkivets program våren 2021

Datum: 3 juni, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén
Kalender

Västerås biskopssätes äldsta tid
Föredraget kommer bland annat att granska den så kallade Florenslängden, där Västerås för första gången nämns som biskopssäte under namnet Arosa.
Längden skrevs ursprungligen 
omkring 1103. Frågan om Domkyrkan från början låg på en annan plats kommer också att beröras.
Föredrag med Christian Lovén, docent och redaktör vid verket Det medeltida Sverige på Riksarkivet.
Arrangeras tillsammans med Svenska kyrkan Västerås.
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.