2021-03-18

Stadsarkivets program våren 2021

Arkitekten och modernisten Elsa Sundling
Från Paris till Västerås Elsa Sundling (1902-1964) var både arkitekt och levnadskonstnär.
I föredraget får vi följa hennes resa 
från biografbyggande i det sprudlande 30 30-talets Paris,
till efterkrigstidens stadsomvandlingar i svenska medelstora städer.
Elsa Sundling var biträdande 
stadsarkitekt i Västerås.
Föredrag med Frida Nerdal, arkitekt och författare.
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se
eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.

Datum: 22 april, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén