2022-01-20

Stadsarkivets program våren 2022

Datum: 21 april, 2022
Tid: 18:00 - 21:00
Plats: Västerås stadshus, stadshusentrén
Kalender

Vikingatid och medeltid i Västerås – Nya arkeologiska undersökningar och nya perspektiv.
När markarbeten görs i staden följs arbetena av arkeologer.
Hör om de senaste årens arkeologiska undersökningar och den nya bild som de givit av Västerås under vikingatid och medeltid.

Föredrag med Jonas Ros, docent i arkeologi och arkeolog vid Stiftelsen Kulturmiljövård.
Arrangeras tillsammans med Stiftelsen Kulturmiljövård.
Fri entré

Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-391993.
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Stadshusentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.