2022-01-20

Stadsarkivets program våren 2022

Datum: 16 juni, 2022
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Östra kyrkogårdens huvudentré kl. 17:50
Kalender

Kyrkogårdskultur – seder, sägner och gamla Västeråssjälar.
När vi lägger blommor och tänder ljus på anhörigas gravar följer vi traditioner och seder som är mycket gamla. Följ med på en promenad på en av Västerås äldsta ännu använda kyrkogårdar och upplev en stunds kyrkogårdskultur.
Kyrkogårdsvandring med Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia.
OBS! Antalet deltagare är begränsat till 20 personer.
Samling vid Östra kyrkogårdens huvudentré på Alléstigen, kl. 17.50.

Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-391993.

Fri entré

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.