2020-11-30

Studiebesök på Regionsarkivet. Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Datum: 24 februari, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Kalender

Studiebesök på Regionarkivet, Hörntorpsvägen 60
Här kan man hitta inte bara medicinska uppgifter utan
även information från all verksamhet som tidigare har
legat under Landstinget, t.ex Tärna folkhögskola och
inskrivna i särskilda omsorgen.