2020-06-17

Studiebesök Regionarkivet OBS inställt pga Corona-viruset.

Datum: 23 september, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Kalender

Här kan man hitta inte bara medicinska uppgifter utan även information från all verksamhet som tidigare har legat under landstinget. För att nämna två exempel, Tärna folkhögskola och inskrivna i särskilda omsorgen.
Anmälan senast den 16/9 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com
Max 15 personer.
Höstprogrammet genomförs under förutsättning att Folkmyndigheten lättar på råden.