2018-11-04

Vad kan det finnas för band mellan en italiensk sångfågel och min mormor från Rytterne?

Vad kan det finnas för band mellan en italiensk sångfågel och min mormor från Rytterne? Föreläsning av Gert Viebke.
Anmälan senast den 13 maj till Karin Jyrell, Tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com
Kaffe/te och smörgås (à 40 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Datum: 22 maj, 2019

Tid: Kl. 18.00

Plats: Kyrkbacksgården, lokal Lykttändaren