Info här

Föreningen

Föreningens styrelse

Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Monica Wilander, Torbjörn Wedholm, Henry Johansson, Hans Eriksson, Ingemar Widestig,  Karin Jyrell och  Sven Olby.

Ordförande        Kerstin Andersson             e-k-k-a@telia.com
V. ordförande    Lars Berglöf                       lasse.berglof@bredband2.com
Kassör               Torbjörn Wedholm             tobbewedholm@gmail.com
Sekreterare        Monica Wilander               wilander42@hotmail.com
Ledamot             Ingemar Widestig              ingemar.widestig@gmail.com
Ledamot             Karin Jyrell                        karin.jyrell@gmail.com
Ledamot             Hans Eriksson                  hanseriksson@tele2.se
Ledamot             Sven Olby                         sven.olby@telia.com
Ledamot             Henry Johansson              henry.johansson40@comhem.se                                                                    

Revisor:             Lennart Jonsson                lennart33@tele2.se
Revisor:             Maria Bäversten                cissimia@gmail.com
Valberedning:    Gunnar Andersson            gg.andersson@telia.com
Valberedning:    Börje Öhrling                      larbor6@gmail.com                                                                    

Klubbens adress:                                         arosiana-vsfk@telia.com
Västerås Släktforskarklubb c/o Kerstin Andersson  Uroxvägen 8  722 31  Västerås