Info här

Föreningen

Hur uppstod Västerås Släktforskarklubb?
TBV hade kallat till ett sammanträde den 5 december 1962 med en studiegrupp under ämnet ”Forskarklubben”.

Initiativtagare till mötet var David Uppling. Övriga deltagare var Sigurd Cederholm, Torsten Ekström, Bengt Eriksson, Olof Grannerud, Carl-Axel Hulth, Sven Jacobsson och Eric Siljedahl.

Fredagen 7 december 1962 kunde man i Folkbladet läsa: Släktforskarklubb bildad i Västerås
Västerås Släktforskarklubb, som nu utsett en interimstyrelse, har redan bortåt 20-talet medlemmar. Avsikten är att man skall träffas minst en gång om året. Interimstyrelsen består av Olof Grannerud ordförande, Bengt Eriksson kassör och Torsten Ekström sekreterare.
Klubben konstituerades onsdagen 13 mars 1963 vid ett årsmöte i Mariabergets lilla möteslokal. Stadgeförslaget godkändes och årsavgiften fastställdes till 5 kr. Klubbens ändamål skulle vara att inom Västerås stad och dess omnejd förena dem som är intresserade av släktforskning och liknande forskning, i syfte att sammanlänka medlemmarnas resor till lands- och dispenserade arkiv och bereda tillfälle till utbyte av resultat.