Info här

Kontakta klubben

Ordförande Pia Hägg Karlstein ordforande@arosiana.se
V. Ordförande Gunilla Bergström v.ordforande@arosiana.se
Kassör Lars Berglöf kassor@arosiana.se
Sekreterare Eva Johansson sekreterare@arosiana.se
Ledamot Ove Hult ove.l.hult@gmail.com
Ledamot Monika Wilander wilander42@hotmail.com
Ledamot Ingela Hagelin redaktor@arosiana.se
Ledamot Anders Hasselrot anders.t.hasselrot@gmail.com
Ledamot Gunnar Andersson gg.andersson@telia.com
 
Arosianas redaktör: Ingela Hagelin redaktor@arosiana.se
Hemsidans redaktör:  Gunnar Andersson webmaster@arosiana.se
 
Västerås Släktforskarklubb arosiana-vsfk@arosiana.se