2022-04-14

E-post och adress

Ändrad e-postadress?

Har du flyttat eller bytt internetleverantör?
Kom ihåg att meddela oss så att både tidning och föreningsmeddelanden kommer fram till dig.
Skriv till:  arosiana-vsfk@arosiana.se om ändrad e-post eller ny hemadress.