2019-10-25

DNA konferens

DNA berättar människans och släktens historia
13-14 november i Umeå hålls en internationell konferens. Bland föreläsarna återfinns Peter Sjölund, Karin Bojs och Roberta Estes. Programmet för de två halvdagarna återfinns på länken nedan.

https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/dna-berattar-manniskans-och-slaktens-historia/