2020-02-28

Fader okänd

Källor från Calle Lindströms föredrag 26/2.

Pdf Källor oäkta barn 1

Pdf Källor oäkta barn 2