2021-11-04

Gravdatabaser

Sökbara svenska databaser med gravsatta finns ett flertal på internet:
www.svenskagravar.se
www.gravar.se
www.hittagraven.se

Dessutom finns Sveriges Släktforskarförbunds gravstensinventering
www.grav.rotter.se

Internationella databaser:
www.findagrave.com
www.billiongraves.com