2019-08-21

Har du flyttat eller bytt e-postadress?

Tala om det för oss ! 

Vi har fått många tidningsutskick i retur. En del har vi lyckats spåra upp och kunde skicka ut Arosiana. 

Men många blir utan tidning och information från klubben. 

Så kom ihåg att meddela oss din nya gatu- eller e-postadress!

Klubbens e-postadress är: arosiana-vsfk@telia.com