2022-01-17

Rättelser i AROSIANA 2021-3

I senaste Arosiana saknas ett längre textstycke i min artikel om Vad en gravplats kan berätta på sidan 8-9, som har fallit bort i övre hörnet på högra sidan . Texten som saknas är följande:
” …i det som kom att kallas ”de von Sydowska morden”. Tidigare samma dag hade han mördat sin far häradshövdingen Hjalmar von Sydow och faderns båda anställda, hembiträdet Ebba Hamn och kokerskan Karolina Herou. Mordet skedde i faderns bostad i Stockholm. Motivet är oklart.
Efter mordet åkte Fredrik och Ingun von Sydow i taxi till Uppsala där de gick på restaurang Gillet. När polisen kom för att gripa mördaren sköt han först sin hustru och sedan sig själv.”
Eva Johansson

 Tryckfelsnisse har varit framme också i mitt bidrag om Philipus Osterreich på sidan16-17.
I min text som jag skickade in står:
”Men på mitokondrieDna fanns bara 4 matchningar, en med genetiskt avstånd 0, en med avstånd 1 och två med avstånd 2. Samtliga med ursprung från – Ukraina!”
I Arosiana står:
”En med generiskt avstånd 0, en med avstånd 1 och två med avstånd 2. Samtliga med ursprung från – Ukraina!” 

generisk betyder:
 (generic) – allmän, märkeslös – utan särskilda kännetecken, med samma egen­skaper som andra av samma slag; inte skyddad av upphovsrätt, registrerat varumärke eller andra inskränk­ningar

genetisk betyder:
Genetisk kan beskrivas som ”som har att göra med ärftlighet”. Ordet används i uttrycket ”den genetiska koden” som betyder ”den information som finns i generna i arvsmassan”.

Och det är ju det som avses!
Christina Weigel

Text hämtat från AROSIANA på facebook.