2020-11-30

Så här deltar du i våra virtuella möten.

Virtuellt föredrag på Google Meet.
Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler
du dig genom att klicka på svarsalternativet
Ja längst ned.
På mötesdagen startar du internetprogrammet
(browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail
och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan testa detta en kvart före mötet.
Anders Hasselrots studio på Ängsö. Härifrån leder han föredragen med Google Meet.