2019-08-23

Västerås stadsarkiv

Vad finns på stadsarkivet ? Ny sammanställning (Släktforska hos oss) som översiktligt visar vilken typ av material som finns på stadsarkivet har tagits fram. Den finns digitalt och i pappersform.
Länk till sammanställningen att ladda ner den som pdf. Finns här.
Länk till stadsarkivets hemsida. Finns här.