2022-04-14

Västerås Stadsbibliotek

Under 2022 kommer stora omändringar ske på fackbiblioteket.
En ny inlämningsmaskin för böcker installeras, digitalcenter flyttas mm.
Även släktforskarplatsen skall moderniseras, mindre antal släktforskartidningar kommer att exponeras.
Det stora flertalet tidningar är idag i pdf-format och finns oftast publicerade på respektive förenings hemsida.
Uppdaterad bild under FÖRENINGEN, BIBLIOTEKET.