Info här

Program

2021-04-22

Stadsarkivets program våren 2021

Arkitekten och modernisten Elsa Sundling
Från Paris till Västerås Elsa Sundling (1902-1964) var både arkitekt och levnadskonstnär.
I föredraget får vi följa hennes resa 
från biografbyggande i det sprudlande 30 30-talets Paris,
till efterkrigstidens stadsomvandlingar i svenska medelstora städer.
Elsa Sundling var biträdande 
stadsarkitekt i Västerås.
Föredrag med Frida Nerdal, arkitekt och författare.
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se
eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.

Datum: 22 april, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén

2021-04-24

Släktforskarcafé i Helge. Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Är du nyfiken på släktforskning och vill veta mera?

Datum: 24 april, 2021

2021-05-19

Kyrkogårdsvandring Vallinska och Björlingska.

Rebecca Svensson vid Kyrkogårdsförvaltningen berättar
om kyrkogårdarna. Eva Johansson i styrelsen har lovat att
berätta om några av personerna som är begravna på
Vallinska och Björlingska.
Samlingsplats: Minneslunden på Vallinska.

Anmälan senast 10/5 till
Pia H.Karlstein
Tfn 070 – 513 88 73 eller
pia.karl50@gmail.com

Datum: 19 maj, 2021

Tid: kl. 18.00

2021-05-20

Stadsarkivets program våren 2021

Västerås marknad – en folkfest med lång tradition
Marknader i staden har funnits i århundraden och under 1700- och 1800-talen var Västerås folkmarknad dåtidens Cityfestival som fick många festglada besökare från när och fjärran.
Hur länge har 
marknader funnits och varför har vi egentligen marknader?
Föredrag med Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.

Datum: 20 maj, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén

2021-06-03

Stadsarkivets program våren 2021

Västerås biskopssätes äldsta tid
Föredraget kommer bland annat att granska den så kallade Florenslängden, där Västerås för första gången nämns som biskopssäte under namnet Arosa.
Längden skrevs ursprungligen 
omkring 1103. Frågan om Domkyrkan från början låg på en annan plats kommer också att beröras.
Föredrag med Christian Lovén, docent och redaktör vid verket Det medeltida Sverige på Riksarkivet.
Arrangeras tillsammans med Svenska kyrkan Västerås.
Fri entré!
Obligatorisk föranmälan via stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93
Föredragen äger rum i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Föredragen spelas in och mer information finns på stadsarkivets hemsida.
Vi följer FHM:s rekommendationer.

Datum: 3 juni, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Västerås stadshus, Fiskartorgsentrén