Info här

Program

2021-09-18

Kulturnatten

Kulturnattens  program 2021 kommer bestå av en rad digitala kulturupplevelser som du kan ta del av just där du är.
Västerås Kulturnatt är en härlig folkfest i mitten av september, där det bjuds på ett myller av stadens kulturutbud.
Se program på https://www.vasteraskulturnatt.se

Datum: 18 september, 2021

Tid: kl. 17-21

2021-09-30

DNA-café. Inställt p.g.a. pandemin. Se not nedan.

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA- släktforskning.

Information och anmälan till Lars Berglöf.

tfn. 070-865 43 87 eller adm.arosiana@gmail.com

Not.
Under rådande pandemi och fram till lättade restriktioner gör vi uppehåll med DNA-caféer.
De medlemmar som har släktforskarfrågor kan mejla dessa till någon av styrelsen. Se FÖRENINGEN/Styrelsen.
DNA-frågor företrädesvis till Lars Berglöf.
Emigrantfrågor företrädesvis till Ingemar Widestig.

 

Datum: 30 september, 2021

Tid: kl. 16-18

Plats: Stadsbiblioteket, fackavdelningen

2021-10-06

Jourhavande släktforskare. Inställt p.g.a. pandemin. Se not nedan om släktforskarfrågor.

Onsdagen den 6/10 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket.
Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare.
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.  
Not.
Under rådande pandemi och fram till lättade restriktioner gör vi uppehåll med jourhavande släktforskare.

De medlemmar som har släktforskarfrågor kan mejla dessa till någon av styrelsen. Se FÖRENINGEN/Styrelsen.
DNA-frågor företrädesvis till Lars Berglöf.
Emigrantfrågor företrädesvis till Ingemar Widestig.

 

Datum: 6 oktober, 2021

Tid: kl. 15-18

Plats: Stadsbiblioteket, fackavdelningen, släktforskarplatsen

2021-10-13

Barnhusbarn

Chris Bingefors föreläser om barnhusbarn. Virtuellt föredrag på Google Meet.*)
Anmälan senast den 6/10 via mail till Anders Hasselrot ath@knowledgediscovery.se

*)Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler du dig genom att klicka på svarsalternativet Ja längst ned.

På mötesdagen startar du internetprogrammet (browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan göra detta en kvart före mötet

Datum: 13 oktober, 2021

Tid: kl. 18

Plats: Digital presentation

2021-10-14

Stadsarkivets program hösten 2021

Visning av konsten i stadshuset.
Vilka tankar låg bakom den ambitiösa konstnärliga gestaltningen av Västerås stadshus när det byggdes under 1950- och 1960-talen?
Västerås tidigare kulturchef Staffan Rune visar och berättar om konstverken och dess tillkomst med utgångspunkt från bevarade arkivhandlingar.
OBS! Antalet deltagare i konstvandringen är begränsat till 20 personer.
Samling: inne i stadshusentrén kl. 17.50.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-39 19 93

Datum: 14 oktober, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Stadshusentén 17:30 samling

2021-10-20

Studiebesök på Regionsarkivet

Information från all verksamhet som tidigare har legat under Landstinget.
Se Arosiana nr 2-2015 sidan 21: Från födelsen till döden.

Anmälan senast den 13/10 till Pia H. Karlstein.
tfn 070-513 88 73 eller pia.karl50@gmail.com

Max 15 personer

Datum: 20 oktober, 2021

Tid: kl. 14-16

Plats: Regiosarkivet Hörntorpsvägen 60 Västerås

2021-10-28

DNA-café. Inställt p.g.a. pandemin. Se not nedan.

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA- släktforskning.

Information och anmälan till Lars Berglöf.

tfn. 070-865 43 87 eller adm.arosiana@gmail.com

Not.
Under rådande pandemi och fram till lättade restriktioner gör vi uppehåll med DNA-caféer.
De medlemmar som har släktforskarfrågor kan mejla dessa till någon av styrelsen. Se FÖRENINGEN/Styrelsen.
DNA-frågor företrädesvis till Lars Berglöf.
Emigrantfrågor företrädesvis till Ingemar Widestig.

 

Datum: 28 oktober, 2021

Tid: kl. 16-18

Plats: Stadsbiblioteket, fackavdelningen

2021-11-03

Jourhavande släktforskare. Inställt p.g.a. pandemin. Se not nedan om släktforskarfrågor.

Onsdagen den  3/11 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket.
Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning).
Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare.
Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.
Not.
Under rådande pandemi och fram till lättade restriktioner gör vi uppehåll med jourhavande släktforskare.

De medlemmar som har släktforskarfrågor kan mejla dessa till någon av styrelsen. Se FÖRENINGEN/Styrelsen.
DNA-frågor företrädesvis till Lars Berglöf.
Emigrantfrågor företrädesvis till Ingemar Widestig.

Datum: 3 november, 2021

Tid: kl. 15-18

Plats: Stadsbiblioteket, fackavdelningen, släktforskarplatsen

2021-11-04

Stadsarkivets program hösten 2021

Kyrkogårdskultur – seder, sägner och gamla Västeråssjälar.
Alla helgons och alla själars dagar är en högtid med kulturella rötter djupt ner i medeltiden.
Ur kulturhistoriskt perspektiv är kyrkogårdar platser där olika tider möts, där olika kulturer korsar varandras spår och där både nuet och historien finns närvarande.

Följ med på en höstpromenad på Östra kyrkogården.
Visning med Rebecca Svensson, filosofie doktor i ekonomisk historia.
Samling vid Östra kyrkogårdens huvudentré på Alléstigen, kl. 17.50.
OBS! Antalet deltagare i visningen är begränsat till 20 personer.
Obligatorisk föranmälan till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller på telefon 021-391993

Datum: 4 november, 2021

Tid: kl. 18:00

Plats: Östra kyrkogårdens huvudentré kl. 17:50

2021-11-13

Stadsarkivets program hösten 2021

Arkivens Dag – Årets tema: Röster i arkiven.
Ett årligt återkommande arrangemang över hela Norden.
Mer information om plats, utställningar 
och föredrag kommer att finnas på stadsarkivets hemsida.

Datum: 13 november, 2021

2021-11-13

Arkivens dag

Information om och släktforskarhjälp
Ingen anmälan
Skärmutställning på temat Röster från arkiven.

Datum: 13 november, 2021

Tid: kl. 10-14

Plats: Stadsbiblioteket, Västerås

2021-11-17

Kakelugnar i Västerås

Silva Pettersson håller ett föredrag om kakelugnar. 
Kaffe/te och smörgås (á 60:-) beställs i förväg vid anmälan.

Anmälan senast 8/11 till Pia H. Karlstein, 
tfn 070-513 88 73 eller pia.karl50@gmail.com

Datum: 17 november, 2021

Tid: kl. 18-21

Plats: Kyrkbacksgården, Wallinsalen, Västerås

2021-11-25

DNA-café. Inställt p.g.a. pandemin. Se not nedan.

Träffa likasinnade för att utbyta erfarenheter av DNA- släktforskning.

Information och anmälan till Lars Berglöf. tfn. 070-865 43 87 eller adm.arosiana@gmail.com
Not.
Under rådande pandemi och fram till lättade restriktioner gör vi uppehåll med DNA-caféer.

De medlemmar som har släktforskarfrågor kan mejla dessa till någon av styrelsen. Se FÖRENINGEN/Styrelsen.
DNA-frågor företrädesvis till Lars Berglöf.
Emigrantfrågor företrädesvis till Ingemar Widestig.

 

Datum: 25 november, 2021

Tid: kl. 16-18

Plats: Stadsbiblioteket, fackavdelningen

2021-12-16

Sparrarna på Engsö.

Sparrarna på Engsö.
Från Erik Jedvardsson (den helige) till Carl Fredrik Piper.

Virtuellt (kanske också fysiskt) möte tillsammans med Västerås Släktforskarklubb (Arosiana).
Arrangör: Anders Hasselrot.
Anmäl dig senast 10 december via e-post genom att skriva ’Sparrarna på Engsö ‘ till ath@knowledgediscovery.se .

Ifall du inte har internet eller email, kan du ringa till vår sekreterare Ingela Vanberg 0705376527 och anmäla dig före 6/12.

Datum: 16 december, 2021

Tid: kl. 18:30

Plats: Digital presentation