Info här

Program

2020-12-16

Visst spökar det på Engsö……

Virtuellt seminarium som sänds från ’Engsö Slott’. ’Google Meet’, anmäl genom att skriva ’Visst spökar det på Engsö…..  16 dec’ till ath@knowledgediscovery.se.

Engsöbon Anders Hasselrot berättar om sina högst personliga erfarenheter av spökerier på Engsö. Under det senaste året har spökerierna tagit fart och gamla släktingar ropar från det förflutna….. Anders redogör för hur matchningar i släktdatabaser kanske förändrar det mesta inom släktforskning.

Datum: 16 december, 2020

Tid: kl. 18

Plats: Digital presentation

2021-01-16

Släktforskningens dag

Släktforskningens dag. Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus.
Den publika delen inställt p.g.a. coronaepidemin. Kommer förslag på virtuella föredrag publiceras dessa vartefter här.

Datum: 16 januari, 2021

2021-01-27

Missionären Alma Björk

Gert Viebke berättar om Alma, dotter till en indelt soldat.
Mötet med Lewi Petrus, sjuksköterskeutbildning, tre resor
till Afrika och hennes sista tid vid Bondebacken.

Virtuellt föredrag på Google Meet.
Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler
du dig genom att klicka på svarsalternativet
Ja längst ned.
På mötesdagen startar du internetprogrammet
(browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail
och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan testa detta en kvart före mötet.)

Datum: 27 januari, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Digital presentation

2021-02-24

Studiebesök på Regionsarkivet. Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Studiebesök på Regionarkivet, Hörntorpsvägen 60
Här kan man hitta inte bara medicinska uppgifter utan
även information från all verksamhet som tidigare har
legat under Landstinget, t.ex Tärna folkhögskola och
inskrivna i särskilda omsorgen.

Datum: 24 februari, 2021

2021-03-24

Årsmöte

Före årsmötet berättar Niklas Hertzman om Arkiv Digital.
Tips och nyheter som ger din Forskning nya möjligheter.

Virtuellt föredrag på Google Meet.
Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler
du dig genom att klicka på svarsalternativet
Ja längst ned.
På mötesdagen startar du internetprogrammet
(browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail
och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan testa detta en kvart före mötet.)

Datum: 24 mars, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Digital presentation

2021-04-14

Dr. Ernst Westerlund “Enköpingsdoktorn”

Westerlundssällskapets ordförande Monica Hallgren
berättar om hans livsgärning.

Virtuellt föredrag på Google Meet.
Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler
du dig genom att klicka på svarsalternativet
Ja längst ned.
På mötesdagen startar du internetprogrammet
(browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail
och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan testa detta en kvart före mötet.)

Datum: 14 april, 2021

Tid: kl. 18.00

Plats: Digital presentation

2021-04-24

Släktforskarcafé i Helge. Inställt p.g.a. coronaepidemin.

Är du nyfiken på släktforskning och vill veta mera?

Datum: 24 april, 2021

2021-05-19

Kyrkogårdsvandring Vallinska och Björlingska.

Rebecca Svensson vid Kyrkogårdsförvaltningen berättar
om kyrkogårdarna. Eva Johansson i styrelsen har lovat att
berätta om några av personerna som är begravna på
Vallinska och Björlingska.
Anmälan senast 10/5 till
Pia H.Karlstein
Tfn 070 – 513 88 73 eller
pia.karl50@gmail.com

Datum: 19 maj, 2021

Tid: kl. 18.00