Sockenmaterial

Sockenmaterial

Här visar vi exempel på material vi kommer att erbjuda medlemmar i Västerås Släktforskarklubb framöver. För att få tillgång kommer medlemsinloggning att krävas.
Under 1970- och 1980-talen gjorde stadsbyggnadskontoret i Västerås kommun bebyggelseinventeringar i de socknar som ingår i kommunen. Dessa har tryckts och finns tillgängliga på bibliotek.
Inventeringsrapporterna finns även på Västmanlands läns museum och kan också läsas där. I museets arkiv ingår även underlagen till inventeringarna. Allt har senare digitaliserats som pdf-filer. Det är dessa filer vi så småningom kommer att kunna tillhandahålla för våra medlemmar.
Exempel från två socknar:

1. Byggnadsinventering från Björksta och Kungsåra socknar 1978

2. Exempel på underlag till byggnadsinventering, Hallstaberg i Björksta socken

3. Byggnadsinventering från Lundby och Skerike socknar 1975

4. Exempel på underlag till byggnadsinventering, Galttegen i Lundby socken

Tack till Västmanlands läns museum som ställer dessa filer till vårt förfogande!

Läs mer om länsmuseets arkiv.

This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×
This is a static CMS block edited from admin panel. You can insert any content here. ×