Info här

Styrelsen


Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Monica Wilander, Torbjörn Wedholm, Hans Eriksson, Ingemar Widestig,  Karin Jyrell och  Sven Olby.

Ordförande        Kerstin Andersson             e-k-k-a@telia.com
V. ordförande     Lars Berglöf                      lars.berglof@thorshipping.se
Kassör               Torbjörn Wedholm            tobbewedholm@gmail.com
Sekreterare        Monica Wilander              wilander42@hotmail.com
Ledamot             Ingemar Widestig             ingemar.widestig@gmail.com
Ledamot             Karin Jyrell                       karin.jyrell@gmail.com
Ledamot             Hans Eriksson                  hanseriksson@tele2.se
Ledamot             Sven Olby                         sven.olby@telia.com                                                                                        

Revisor:             Lennart Jonsson                lennart33@tele2.se
Revisor:             Maria Bäversten                cissimia@gmail.com
Valberedning:    Gunnar Andersson            gg.andersson@telia.com
Valberedning:    Börje Öhrling                     larbor6@gmail.com                                                                    

Klubbens adress:                                        arosiana-vsfk@telia.com
Västerås Släktforskarklubb c/o Kerstin Andersson  Uroxvägen 8  722 31  Västerås