Info här

Styrelsen


Västerås Släktforskarklubbs styrelse 2023

 

Telefon

Ordförande Ove Hult ordforande@arosiana.se 070-3912547
V. Ordförande Gunilla Bergström v.ordforande@arosiana.se 070-6792787
Kassör Lars Berglöf kassor@arosiana.se 070-8654387
Sekreterare Frida Persdotter Heldemar sekreterare@arosiana.se
Ledamot Pia Hägg Karlstein program@arosiana.se 070-5138873
Ledamot Ulla Göthe ulla.g@arosiana.se
Ledamot Ingela Hagelin redaktor@arosiana.se 073-0241057
Ledamot Anders Hasselrot anders.h@arosiana.se 073-0283099
Ledamot Eva Johansson eva.j@arosiana.se 070-5535448
   
Revisor: vakant
Revisor: Hjördis Häll hjordis.haell@gmail.com
Valberedning: Kerstin Andersson e-k-k-a@telia.com 021-24658
Valberedning: Gunnar Andersson gg.andersson@telia.com 070-2452915
   
Västerås Släktforskarklubb arosiana-vsfk@arosiana.se  
Klubbens adress:
Västerås Släktforskarklubb
c/o Ove Hult Stora Gatan 71 A 724 60 Västerås