Info här

Utbytestidningar.

Släktforskartidningar som vi byter med andra klubbar

Vid släktforskarplatsen på bibliotekets fackavdelning finns en grön vägghylla med utbytestidningar.
Välkommen att läsa dem! Tyvärr kan man inte låna hem dem.

Under våren och sommaren 2022 kommer det att bli stora ändringar på fackbiblioteket.
Även släktforskarplatsen blir förändrad. Tidningshyllan kommer att bli mindre, antalet papperstidningar minskar.
Datorplatserna moderniseras.

  Följande tidningar finns på hyllan.    
       
AnGripen Malmö Släktforskarförening MALMÖ www.msff.se
AnSpråket Västra Mälardalens Släktforskare KÖPING www.vmsf.se
DISKETTEN DIS-VÄST VÄSTRA FRÖLUNDA www.dis-vast.o.se
Diskulogen DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskning LINKÖPING www.dis.se
Engelbrekt Släkt och Bygdeforskarföreningen NORBERG www.fcnbb.se
Flydda dagar Linde Bergslags Släktförening NORA www.lindeforskare.se
Hembygdsjournalen Hembygdsjournalen VÄSTERÅS www.hembygd.se
KALIX Nytt Kalixbygdens Forskarförening KALIX www.kalixforskarna.se
Roten Föreningen Skellefteåbygdens släktforskare SKELLEFTEÅ www.lokalhistoriaskelleftea.se
Släkt och Hävd Genealogiska Föreningen SUNDBYBERG www.genealogi.net
Släktbiten Forskarföreningen Släkt och Bygd BOLLNÄS www.sob-bollnas.se
TUNARÖTTER Föreningen Släkt & Bygd Borlänge BORLÄNGE www.fsbb.n.nu
VärmlandsAnor Värmlands Släktforskarförening KARLSTAD www.start.varmlandsrotter.se
Västanbladet GöteborgsRegionens Släktforskare GÖTEBORG www.genealogigbg.se
       
       
  Följande tidningar får vi enbart i form av PDF    
 
       
Anletsbladet Botvidsbygdens Släktforskarförening  TUMBA www.botvid.org
Anropet Storstockholms Genealogiska Förening STOCKHOLM www.stockholm.forening.genealogi.se
An-siktet Folkare Släktforskarförening AVESTA www.folkareforskarna.se
Diskutabelt DIS Syd LUND www.dissyd.se
Fahlu Släktforskarblad Falubygdens Släktforskarförening FALUN  
KFV-forskaren Katrineholm-Flen-Vingåkers Släktforskarförening KATRINEHOLM www.kfvslakt.se
Rotposten Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening  JÖNKÖPING www.jbgf.se
Runslingan Upplands släktforskarförening  UPPSALA www.runslingan.se
Släktbiten Släkt och Bygd, Bollnäs BOLLNÄS www.sob-bollnas.se
Släktforskaren Västerbergslagens släktforskare LUDVIKA www.vbs-ludvika.se
Släktforskaren Helsingfors Släktforskare HELSINGFORS www.hsf.webbhuset.fi
Släktposten Nässjöbygdens Genealogiska Förening NÄSSJÖ www.nassjoslaktforskare.se
Smedforskaren Föreningen för smedforskning LIDINGÖ www.smedforskning.se
SmåDisigt DIS Småland FAGERHULT www.wp.dis-smaland.se
Stamträdet Sällskapet Släktforskarna i Sandviken SANDVIKEN www.sallskapetslaktforskarna.se
Strödda Annotationer Örebro Släktforskare ÖREBRO www.örebrosläktforskare.se
Wåra Rötter Tjust släktforskarförening VÄSTERVIK www.tjustanor.com