Info här

Verksamhetsberättelse

 Västerås Släktforskarklubb 2021

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2021
Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordf., Pia Hägg Karlstein v.ordf., Lars Berglöf
kassör, Eva Johansson sekr., ledamöterna Ingemar Widestig, Anders Hasselrot, Monika
Wilander, Gunnar Andersson och Gunilla Bergström.

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden, varav fyra digitala.
Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Gunnar Andersson, Karin
Jyrell och Monika Wilander var ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen
ställde in sina möten p.g.a Corona pandemin. Arosiana kom ut med tre nummer.
Medlemsantalet den 31 dec. 2021 var 406.
Revisorer: Lennart Jonsson och Hjördis Häll.
Valberedningen: Sven Olby och Karin Jyrell.

Medlemsmöten:
Jan. 27 Medlemsmöte Missionären Alma Björk, digital föreläsning av Gert Viebke.
Febr. 24 Studiebesök Regionarkivet inställdes.
Mars 24 Årsmöte digitalt liksom Niklas Hertzmans föreläsning om Arkiv Digital.
April 14 Medlemsmöte. Digital föreläsning av Monica Hallgren om ”Enköpingsdoktorn”.
Maj 9 Utflykt till Ängsö, Anders Hasselrot berättade om slottsträdgården och kyrkan.
Maj 19 Kyrkogårdsvandring på Vallinska och Björlingska. Rebecca Svensson berättade om
kyrkogårdarna och Eva Johansson talade om några personer som är begravda där.
Juni 13 Utflykt till Ängsö, Anders Hasselrot guidade.
Sept.1 Kulturhistorisk guidad vandring på Vallby friluftsmuseum.
Okt. 13 Medlemsmöte. Digital föreläsning av Chris Bingefors om Barnhusbarn i arkiven.
Okt. 20 Studiebesök på Regionarkivet.
Nov. 17 Medlemsmöte. Silva Pettersson föreläste om Kakelugnar i Västerås.
Vårens och höstens möten med nya medlemmar ställdes in.

Öppna aktiviteter:
Jan 16 Släktforskningens dag. Tema: Samhällets skuggsida i arkivens ljus. Inställdes.
April 24 Släktforskarcafé i Helge. Inställdes.
Nov.13 Arkivens dag. Tema: Röster från arkiven. Vi deltog på biblioteket.
Jourhavande släktforskare inställdes under våren. Genomfördes den 6 okt. och 3 nov.
DNA-café inställdes under hela året.
6 mars Släktforskarförbundets digitala samrådskonferens, ombud Kerstin Andersson och Eva
Johansson.
6 maj Arkiv Västmanlands digitala årsmöte, ombud Pia Hägg Karlstein.
4 sept. Släktforskarförbundets årsstämma, ombud Kerstin Andersson och Eva Johansson.
11-12 sept. Släktforskardagarna genomfördes digitalt.
9-10 okt. Släktforskarförbundets digitala workshop, ombud Anders Hasselrot.

Föreningen har en Facebooksida: AROSIANA Västerås släktforskarklubb.
Hemsida: http://arosiana.se. Hemsideredaktör Gunnar Andersson.
DIS Mac-fadder är Sven Olby.

Samarbete med Engsö Hembygdsförening. Vi delar en ”studio” på Engsö slott från vilken
våra gemensamma föreläsningar sker. Båda föreningarnas medlemmar bjuds in till dem.

Styrelsen tackar för det gångna året.
Kerstin Andersson Pia Hägg Karlstein Ingemar Widestig
Lars Berglöf Eva Johansson Anders Hasselrot
Monika Wilander Gunnar Andersson Gunilla Bergström