Info här

Verksamhetsberättelse

 Västerås Släktforskarklubb 2022
Styrelsen består av: Ordförande Pia Hägg Karlstein, vice ordförande Gunilla Bergström, kassör Lars Berglöf, sekreterare Eva Johansson samt ledamöterna Gunnar Andersson, Monika Wilander, Anders Hasselrot, Ove Hult och Ingela Hagelin.
Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden, varav två digitala.

Redaktionskommitténs ledamöter: Redaktör Ingela Hagelin samt Gunnar Andersson, Simeon Andersson, Karin Jyrell och Monika Wilander som varit ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionskommittén har inte haft några fysiska möten under året, bara digitala. Tidningen kom ut med tre nummer.

Medlemsantalet den 31 december 2022 var 407.
Revisorer: Lennart Jonsson och Hjördis Häll.
Valberedning: Kerstin Andersson och Karin Jyrell.

Medlemsmöten:
Febr. 16 Jakobsberg hus och människor, digital föreläsning av Roland Pettersson
Mars 23 Årsmöte digitalt, även föreläsningen om fattigvården av Johan Andersson var digital
April 20 Salaligan – ordensällskapet Det magiska sällskapet, föreläsning av Glenn Andersson
Juni 8 Badelunda kyrka – det vackra kapellet på Badelundaåsen, Bengt Wallén guidade oss
Aug. 19 Engsö kyrka, slottsträdgården och slottet, i samarbete med Engsö hembygdsförening inställdes
Aug. 27 Utflykt till Sparrarnas Adelsö, i samarbete med Engsö hembygdsförening inställdes
Okt. 5 Historiska kartor, föreläsning av Lena Norberg från Lantmäteriet i Gävle
Okt. 26 Studiebesök på Vårdmuseet
Nov. 23 Jouni Tervalampi berättade om skogssamer i Västmanland och Bergslagen
Vårens och höstens möten med nya medlemmar har kunnat genomföras.

Öppna aktiviteter:
Jan. 15 Släktforskningens dag. Tema: Släktplatser – Var bodde de och hur levde de. Inställdes p.g.a pandemin.
Sept. 19 Vi fanns på plats på fackbiblioteket under Kulturnatten
Nov. 12 Arkivens Dag. Tema: Myter och mysterier. Vi deltog i stadshuset.

Övriga aktiviteter:
Jourhavande släktforskare ställdes in den 9 mars p g a pandemin men genomfördes den 4 maj, 7 september, 19 oktober och 7 december.
Den 8 november hade Gunnar Andersson och Eva Johansson släktforskarjour på Skiljebo bibliotek.
Vi har även haft digital släktforskarjour via mail där vi hjälpt medlemmar.
DNA-café den 20 januari och 19 maj var inställda p g a pandemin. Den 7 april, 29 september, 26 oktober och 30 november har träffar genomförts.
Flera styrelseledamöter har informerat om föreningen:
– Lars Berglöf och Monika Wilander besökte Samlarföreningen Misteln och besökte även Vuxenskolan under hösten.
– Lars Berglöf har efter restriktionerna togs bort haft en grundkurs i släktforskning på Senioruniversitet under våren och en DNA-kurs i Surahammar. Hösten hade han föreläsning om DNA i släktforskningens tjänst på Senioruniversitet och hos SPF.
– Gunilla Bergström berättade om släktforskning och föreningen vid ett möte i Lundby hembygdsförening den 5 mars.
På släktforskarförbundets samrådskonferens var Eva Johansson och Lars Berglöf ombud.
På släktforskarförbundets årsstämma i Skövde den 19 augusti var Pia Hägg och Gunilla Bergström ombud och deltog även på Släktforskardagarna i Skövde den 20 – 21 augusti.

I Verksamhetsplanen står det att vi i styrelsen ska ta fram nya stadgar utifrån ett liggande förslag. Vi har inte prioriterat detta utifrån att det förslag som ligger är mycket detaljerat och avviker också mycket från dagens stadgar. Vi skulle behöva göra en omfattande analys och förändring av förslaget, vilket skulle tagit en stor del av vår styrelsetid. Dagens stadgar är i grunden gamla, men de hindrar inte verksamheten. Att skjuta upp ändringar några år är möjligt. Vi har istället fokuserat på att få igång verksamheten efter Covid-nedstängningen, som vi sett som mer prioriterat.

Föreningen har en Facebooksida: AROSIANA Västerås släktforskarklubb
Hemsida: http://arosiana.se Hemsidesredaktör Gunnar Andersson
DIS: Mac-fadder är Sven Olby

Styrelsen tackar för det gångna året.
Pia Hägg Karlstein   Gunilla Bergström   Eva Johansson
Lars Berglöf   Gunnar Andersson   Monika Wilander
Anders Hasselrot   Ove Hult   Ingela Hagelin