Info här

Verksamhetsberättelse

 Västerås Släktforskarklubb 2020

Styrelsen består av: Kerstin Andersson ordförande, Pia Hägg Karlstein vice ordförande, Lars Berglöf kassör, Eva Johansson sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Anders Hasselrot, Monika Wilander, Sven Olby och Karin Jyrell. Styrelsen har hållit nio protokollförda sammanträden. Covid 19 har lett till att vi har hållit tre ”fysiska”, ett telefonmöte och fem digitala sammanträden.  

Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell och Monika Wilander var ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen har haft ett möte. Arosiana har utkommit med tre nummer.

Medlemsantal vid årets slut var 427.

Revisorer: Lennart Jonsson och Maria Bäversten.

Valberedningen: Gunnar Andersson och Börje Öhrling.

Medlemsmöten:

Jan.     22       Medlemsmöte. ”Om ett storartat och anonymt folk” Rose Marie Sjöberg berättade om sina böcker.

Febr.    26       Medlemsmöte. ”Fader okänd” föreläsning av Calle Lindström.

Mars    11        Årsmöte. Lennart Klaar föreläste om ”Sam Lindman och Djäknebergets historia.”

April     15        Medlemsmöte. Inställt pga. Covid 19.

Maj      13        Medlemsmöte. Inställt pga. Covid 19.

Sept.     9         Medlemsmöte. ”TBC – en ångermanländsk historia” digital föreläsning av Maria Andersson.

Sept.   23         Studiebesök Regionarkivet, inställdes.

Okt.     21         Medlemsmöte. ”Sjöfolk” digital föreläsning av Eva Johansson.                

Nov.     11         Medlemsmöte. ”Från gravvalvsallvarligt till dödskul” digital föreläsning av Lennart Palm.

Vårens och höstens möten med nya medlemmar ställdes in.

Öppna aktiviteter:

Jan.   18   Släktforskningens dag, Tema ”Officerare och soldater – deras liv och bostäder”. Skärmutställning. Släktforskningshjälp till besökande. Utställning med saker ur styrelsens egna släktlådor och arkiv.

Febr.  19   Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Handelsbodar och butiker i Skultuna” ett föredrag av Stig Svärd.

Sept. 19   Kulturnatta. Inställt.

Nov.  14   Arkivens dag. Inställt                                          

Dec.   2   Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek ”Värdshuset Klippan, en samlingsplats för nöjeslystna västeråsare” föredrag av arkivarie Johan Andersson.

Föreningen har startat en Facebooksida: AROSIANA Västerås släktforskarklubb.

Under året har vi startat ett samarbete med Engsö Hembygdsförening. Vi delar en ”studio” i Engsö slott varifrån våra gemensamma föreläsningar sker via videolänken ”GoogleMeet”. Båda föreningarnas medlemmar bjuds in till alla föreläsningar som sänds från Engsö slott.

Jourhavande släktforskare 19/2 vi hjälpte allmänheten med släktforskarfrågor. Övriga träffar inställdes.

DNA-café – Lars Berglöf ledde diskussioner vid 2 mötestillfällen. Övriga möten inställdes pga. Covid 19.

7–8 mars Släktforskarförbundets samrådskonferens i Uppsala. Ombud var Lars Berglöf.

5 sept.  Släktforskarförbundets informationskonferens hölls digitalt. Ombud var Kerstin Andersson och Eva Johansson.

12 sept. Släktforskarförbundets årsstämma hölls digitalt. Ombud var Kerstin Andersson och Eva Johansson.

DIS Mac-fadder är Sven Olby.

Hemsidan, https://arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.

Facebook, AROSIANA Västerås släktforskarklubb.

Eftersom pandemin har hindrat oss från ett fysiskt möte beslutades vid styrelsemöte den 13 januari 2021 att ordförande Kerstin Andersson ensam kan skriva under verksamhetsberättelsen.

Styrelsen tackar för det gångna året.

 Kerstin Andersson