Info här

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2018

Styrelsen bestod av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Torbjörn Wedholm kassör, Monika Wilander sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Sven Olby, Karin Jyrell och Hans Eriksson. Styrelsen har hållit åtta protokollförda sammanträden. Medlemsantal vid årets slut var 472.

Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig och Monika Wilander var ansvariga för medlemstidningen Arosiana. Redaktionen har haft 3 möten. Arosiana har utkommit med tre nummer.

Medlemsmöten:

Jan.    23        Medlemsmöte. Samarrangemang med Europaklubben och Stadsbiblioteket. “DNA-trådar till vår historia”, en föreläsning av Karin Bojs.

Febr.   22       Medlemsmöte. Problemlösarkväll

Mars   22       Årsmöte. Därefter föredrag av Johan Lif om prästen Rabenius.

April    10       Studiebesök. Pia Letalick visade utvalda skrifter och böcker ur Stiftsbibliotekets samlingar.

Maj     17       Studiebesök på Svanå Bruks Arkiv och herrgård.

Maj     24       Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Sept.  19        Medlemsmöte. En föreläsning om “Emil Wijgård – porträttfotografen i Västerås “ av Henrik Sundholm. 

Okt.    17        Medlemsmöte.”Prästfrun från Ramnäs” en föreläsning av Ingemar Borelius.

Nov.    14        Medlemsmöte. “Greveparet Lewenhaupt på Carlslunds herrgård och 1800 – talets folkväckelse”. Gunnar Kärrbom berättade och sjöng.

Nov.    27      Studiebesök på WestmannaArvet i Hallstahammar.

Dec.     4       Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

 

Öppna aktiviteter:

Jan.    20        Släktforskningens dag, Tema ”Arkiv”. Skärmutställning. Släktforskningshjälp till besökande. Utställning med  saker ur styrelsens egna släktlådor, arkiv och fotoalbum mm.

Mars    7         Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek “Kvarteret Igor – Från medeltid till 2000 – talet” en föreläsning  av Annika Olsson och Johan Andersson

April   21        Släktforskarlördag i Köping. Utställning och släktforskarhjälp.

Sept. 1-2        Släktforskardagar i Växjö. Tema “Migration – utvandring och invandring”.

Sept. 15         Kulturnatten deltog vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskarhjälp.

Okt.     3         Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek “Västerås utveckling från en liten kåkstad på 1600– talet till en storstad” föreläsning av Jan Åke Alkeblad.

Okt.   24         Samarrangemang med Västerås Stadsbibliotek “Johannes Rudbeckius förvaltaren och förnyaren” föreläsning av Johan Rothild.

Nov.  10          På Arkivens dag deltog vi i Västerås Stadshus. Tema “Fest och glädje” Skärmutställning och släktforskningshjälp.

 

Jourhavande släktforskare 7/3, 18/4, 2/5, 3/10 och 24/10. Vi har hjälpt allmänheten med släktforskarproblem.

DNA-café – Lars Berglöf ledde diskussioner 1/2, 1/3, 15/3, 28/3, 12/4, 3/5, 31/5, 4/10, 25/10, 15/11 och 6/12.

Emigrantforskning ­– Ingemar Widestig ledde forskningshjälp 13/3, 10/4 och 8/5.

Släktforskarhjälp på Råby bibliotek 10/10, 7/11 och 28/11.

Släktforskarhjälp på Bäckby bibliotek 16/10, 23/10, 13/11, 23/11 och 18/12.

Lars Berglöf besökte Salas DNA-café  den 15/2 som stöd vid deras uppstart.

Kerstin Andersson informerade den 5/3 SPF seniorer Aros om släktforskning.

Lars Berglöf besökte Köping den 23/10 för introduktion om DNA-café.

Släktforskarförbundets samrådskonferens i Uppsala, 3-4/3. Ombud var Lars Berglöf och Sven Olby.

Släktforskarförbundets årsstämma i Växjö, 31/8. Ombud var Kerstin Andersson och Lars Berglöf.

DIS Mac-fadder är Sven Olby.

Hemsidan, www.arosiana.se, administreras av Gunnar Andersson.

 

Styrelsen tackar för, det gångna året.

Kerstin Andersson                 Lars Berglöf                Torbjörn Wedholm               Monika Wilander

Ingemar Widestig                   Sven Olby                   Karin Jyrell                          Hans Eriksson