Info här

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Västerås Släktforskarklubb 2017

Styrelsen bestod av: Kerstin Andersson ordförande, Lars Berglöf vice ordförande, Torbjörn Wedholm kassör, Monika
Wilander sekreterare, ledamöterna Ingemar Widestig, Henry Johansson, Sven Olby, Karin Jyrell och Hans Eriksson.
Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden.

Medlemsantal vid årets slut var 480.

Redaktionskommitténs ledamöter: Simeon Andersson redaktör, Sven Olby, Karin Jyrell, Ingemar Widestig och Margareta
Lindqvist var ansvariga för medlemstidningen Arosiana.
Redaktionen har haft 3 möten.
Arosiana har utkommit med tre nummer.

Medlemsmöten:
Jan. 19 Medlemsmöte. Helena Bure Wijks föreläsning ”Häxor och bödlar”.
Febr. 16 Medlemsmöte. Ingemar Widestig föreläste om forskning i domböcker.
Mars 30 Årsmöte. Därefter information av Släktforskarförbundets ordförande Erland Ringborg.
April 20 Medlemsmöte. Björn Engström berättade om gårdsforskning ”Var har jag bott?”.
Maj 11 Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.
Maj 18 Medlemsmöte. Börje Öhrlings film ”Västerås 1890-2017 en stad i förändring”.
Sept. 21 Medlemsmöte. Gun Utterström gav en demonstration av Disgen 2016.
Okt. 5 Medlemsmöte. Samarrangemang med DIS-Bergslagen. Fredrik Mejster berättade om hur andra typer
av arkiv ger ”mer kött på benen”.
Okt. 26 Medlemsmöte. Gunilla Zimmermann berättade om människoöden ”Röster från ett krig”.
Nov. 23 Medlemsmöte. ”Gästgivargårdar i trakten”, en föreläsning av Elisabeth Torsner.
Dec. 6 Nya medlemmar inbjöds till Stadsbiblioteket för en informationskväll.

Öppna aktiviteter:
Mars 18 Släktforskningens dag, Tema ”Sjöfolk”. Lars Berglöf informerade om släktforskning med DNA.
Skärmutställning. Släktforskningshjälp till besökande.

Mars 27, 29 ”Get online” på Skiljebobiblioteket med släktforskningshjälp och information.

Aug. 26-27 Släktforskardagar i Halmstad.

Sept. 16 Kulturnatten fanns vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning och släktforskningshjälp.

Okt. 18 Johan Andersson, arkivarie, föreläsning ”Att personforska i ett kommunarkiv”. Samarrangemang
tillsammans med Västerås stadsarkiv och Stadsbiblioteket.

Okt. 21 Sala Heby Släktforskare bjöd in till en föreläsning av Peter Niwong om DNA.

Nov. 2 Samarrangemang med Stadsbilioteket. Per Helge berättar ur sin bok ”Det stora kärlet”.

Nov. 11 På Arkivens dag deltog vi på Karlsgatan 2. Skärmutställning på temat ”Synd och skam”. Släktforskar-hjälp.
Helena Bure Wijk föreläste om häxjakten i Torsåker.

Nov. 29 Johan Andersson, arkivarie, föreläsning ”Att personforska i ett kommunarkiv”. Samarrangemang
tillsammans med Västerås stadsarkiv och Stadsbiblioteket.

Jourhavande släktforskare 11/1, 8/2, 5/4, 6/9, 18/10, 29/11. Vi har hjälpt allmänheten med släktforskarproblem.

DNA-cirkel – Lars Berglöf ledde diskussioner 25/1, 23/2, 23/3, 27/4, 1/5, 7/9, 28/9, 1/11, 15/11 och 30/11.

Information på Skultuna bibliotek. Den 18/5 informerade Monika Wilander om släktforskning.

Information om släktforskning. Den 12/5 gav Lars Berglöf information hos Rotary.

Släktforskarförbundets samrådskonferens i Uppsala, 4-5/3. Ombud var Kerstin Andersson och Lars Berglöf.

Släktforskarförbundets årsstämma i Halmstad, 25/8. Ombud var Kerstin Andersson och Monika Wilander.

Film och samtal. Den 23/1 inbjöds Kerstin Andersson, Karin Jyrell och Sven Olby till Elektras visning och diskussion
av filmen ”Småstad”.

Västra Mälardalens Släktforskare. Den 7/2 inbjöds Kerstin Andersson och Lars Berglöf till Köping för en föreläsning
av Fredrik Mejster om TV-programmet ”Allt för Sverige”.

Den 22/3 fick styrelsen visning av den nya mikrofilmsläsaren för tidningar på Stadsbiblioteket.

DIS Mac-fadder är Sven Olby.

Hemsidan, www.arosiana.se, har omarbetats under året, den administreras av Gunnar Andersson.

Styrelsen tackar för, det gångna året.
Kerstin Andersson, Lars Berglöf, Torbjörn Wedholm, Monika Wilander,
Henry Johansson, Sven Olby, Ingemar Widestig, Karin Jyrell, Hans Eriksson