2020-10-19

Visst spökar det på Engsö……

Virtuellt seminarium som sänds från ’Engsö Slott’. ’Google Meet’, anmäl genom att skriva ’Visst spökar det på Engsö…..  16 dec’ till ath@knowledgediscovery.se.

Engsöbon Anders Hasselrot berättar om sina högst personliga erfarenheter av spökerier på Engsö. Under det senaste året har spökerierna tagit fart och gamla släktingar ropar från det förflutna….. Anders redogör för hur matchningar i släktdatabaser kanske förändrar det mesta inom släktforskning.

Datum: 16 december, 2020

Tid: kl. 18

Plats: Digital presentation