2021-06-29

Barnhusbarn

Datum: 13 oktober, 2021
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Digital presentation
Kalender

Chris Bingefors föreläser om barnhusbarn. Virtuellt föredrag på Google Meet.*)
Anmälan senast den 6/10 via mail till Anders Hasselrot ath@knowledgediscovery.se

*)Så deltar du i våra virtuella möten:
När inbjudan kommer, så anmäler du dig genom att klicka på svarsalternativet Ja längst ned.

På mötesdagen startar du internetprogrammet (browsern) Chrome, öppnar ditt inbjudningsmail och klickar på Anslut till Google Meet.
(Du kan göra detta en kvart före mötet