2019-11-29

Missionären Alma Björk

Datum: 13 maj, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Kyrkbacksgården Västerås, lokal Lykttändaren.
Kalender

Släktforskarklubbens föredrag 13/5 är inställt pga Corona-viruset.

Gert Viebke berättar om Alma, dotter till en indelt soldat, mötet
med Lewi Petrus, sjuksköterskeutbildning, 3 resor till Afrika
som missionär och hennes sista tid vid Bondebacken.
Anmälan senast 4/5 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com
Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs vi förväg vid anmälan.