2023-08-24

Stadsarkivets höstprogram

Datum: 26 september, 2023
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Västerås stadshus, ingång från Fiskartorget
Kalender

TISDAG 26 SEPTEMBER KL 18.00
Filmvisning

Stadsarkivet visar nyligen digitaliserade VHS
filmer från Bostads AB Mimer:
Mimer på Kyrkbacken, år
1991 vs. 1600talet, 30 minuter lång.
Mimer 70 år, 1920 till 1990
, 30 minuter lång.
Visst minns vi: livet i Västerås på den
tiden, 30 minuter lång.
Plats: Fullmäktigesalen i Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.

Ingen föranmälan.

Fri entré till samtliga arrangemang. Läs mer om programpunkterna och filmerna från Mimer på stadsarkivets webbplats:  vasteras.se/stadsarkivet
Kontaktuppgifter till stadsarkivet:
stadsarkivet@vasteras.se eller telefon
021
39 19 93.