2019-12-22

Stadsarkivets program Våren 2020

Datum: 16 april, 2020
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås stadshus, ingång Fiskartorgsentrén.
Kalender


Stadsarkivets program 16/4 är inställt pga Corona-viruset.

1800-talets fotografer i Västerås.

Hör om hur de första fotograferna kom till Västerås. Historien om ett framväxande yrke vid 1800-talets mitt, där vi möter några av de människor som var först att ställa sig bakom kameran.

Föredrag med Henrik Sundholm, arkivarie, Västerås stadsarkiv.
Fri entré! Ingen föranmälan.