Info här

Arkiv

Onsdag den 20/11 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.

Onsdag den 2/10 kl. 15-18 finns hjälp att få vid släktforskarplatsen i fackavdelningen på Stadsbiblioteket. Det finns en kölista där du antecknar dig när du kommer (ingen förbokning). Vi avdelar c:a 30 minuter till varje besökare. Har du grunduppgifter förberedda (födelsedag, dödsdatum, ort och källor) så får du ut mera av tiden.

Posted by in on 4 juni, 2019

Information och släktforskarhjälp. Skärmutställning på temat ”Gömt och Glömt”.
Karlsgatan 2, lokal Traversen. Ingen anmälan.

Övriga aktiviteter på Karlsgatan 2:
UTSTÄLLNINGAR I TRAVERSEN KL 12-16
Västmanlands läns museum visar utställningar om Rysslägret i Krampen och
om berättelser om sägner och folktro från olika socknar i Västmanland.

Västerås stadsarkiv låter dig söka i Västerås stadsarkivs digitala bilddatabas
och visar en utställning på årets tema.

Regionarkivet visar en utställning om Sofielunds vårdhem 1865-1985.

Västerås stadsbibliotek visar material om mejerirörelsen i Västmanland.

Hur bra är du på glömda ord? Vallby Friluftsmuseum låter dig testa dina
kunskaper.

Badelunda hembygdsförening visar en fotoutställning med bilder från de
två böckerna om byn Skälby i Badelunda.

Arkiv Västmanland visar utställningen Det som ofta glöms bort! De flesta
som deponerar arkiv tänker att det är viktigast att bevara de ekonomiska och
juridiska handlingarna men handlingar som fotografier, affischer och brev
med mera – de som speglar ”verksamhetens själ” är minst lika viktiga men de
glöms ofta bort och rensas ut. Varför blir det så?

Kulturföreningen Vi i Viksäng visar en utställning om Spanska sjukan
och kommer även att ha lotteri och bokförsäljning.

FÖREDRAG I HÖRSALEN KL 12.15-15.45
12.15-12.45 Västerås äldsta historia i skrift och under mark Hur
skriftliga och arkeologiska källor samverkar och fördjupar kunskapen
om staden under vikingatid och medeltid. Med arkeolog Ulla Bergquist.

13.00-13.30 Skälby – en by i förändring! Hör hur förändringarnas
vindar svept över den lilla byn Skälby i Badelunda. Med PO
Flodberg, Lars Envall och Ulla Wallén från Badelunda Hembygdsförening.

14.00-15.00 Arkiv i konsten Konstnären Kristina Müntzing berättar
om sitt användande av arkiv som en del i sin konstnärliga praktik.

15.15-15.45 Zickermanska textilverket En källa med bilder
för studier av äldre folkliga textilier i Västmanlands län. Med fd
Länshemslöjdskonsulent i Västmanlands län Anna Karin Reimerson.

Samling utanför polishuset, stora entrén. Max 15 personer. Ej lämpligt med rullstol då man behöver gå en och en halv trappa. Ev. kan ytterligare ett studiebesök ordnas.

Anmälning senast 17/10 Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

Posted by in on 4 juni, 2019

F.d. polisen Jan Ståhl tar oss igenom tiden från stadsvakten till 2015 då det blev en samlad nationell Polismyndig-het. Kort brottsutveckling i Västmanland under 2000-talet (ett urval av brott). Redovisning av Brottsförebyg-gande rådets konsta-terade fall av dödligt våld mellan 2001-2017.

Anmälan senast 7/10 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

 

Posted by in on 4 juni, 2019

Klubben hjälper till med släktforskning.
Karlsgatan 2, lokal Traversen. Ingen anmälan.

(Arrangeras av Växhuset och Västerås kommun).

Posted by in on 4 juni, 2019

Gunnar Larsson berättar om de finska torparna som befolkade nästan alla socknar i Västmanlands län under 1600-talet. Särskilt de som bosatte sig i trakten av Västerås. Samt lite allmänt om skogsfinnarna i mellersta Sverige.

Anmälan senast 26/8 till Karin Jyrell, tfn 073-680 55 08 eller karin.jyrell@gmail.com

Kaffe/te och smörgås (à 50 kr) beställs i förväg vid anmälan.

Repris på “Guldkorn från arkiven – temavisning i Stadsarkivets magasin.
Extra insatt visning då intresset var så stort.

Temavisning i arkivmagasinen med inriktning på material från företag, enskilda personer, gårdar och andra privata samlingar.
Vi visar och berättar om Skultuna bruk, kvinnliga fotografer, brev från Karl XII, Selma Lagerlöf och andra kända personer, bryggerier, Schenströmska barnhuset, samlingar av herbarier och mycket annat spännande.

OBS! Begränsat antal platser till visningen, max 20 personer.
Biljetter hämtas i Fiskartorgsentrén, Stadshuset mellan 29/4 och 9/5.
Samling kl. 17:50 i entrén.

Lär känna din historia.
Var med på en visning av Stadsarkivets Samlingar.
Biljetterna delas ut under Arkivens dag. Eventuellt överblivna biljetter hämtas i Fiskartorgsentrén i stadshuset samma vecka som visningarna äger rum. OBS! Begränsat antal platser.
Visningarna börjar 14.00 resp. 18.00
Plats: Västerås stadshus, ingång i Fiskartorgsentrén.
Samling kl. 13.50 / 17.50 i entrén.

Arkivens dag – Årets tema: Gömt eller glömt?
Ett årligt återkommande arrangemang över hela Norden – alltid andra lördagen i november.
För mer information om tid och plats, se Stadsarkivets webbsida www.vasteras.se/stadsarkivet eller den nationella webbplatsen www.arkivensdag.nu